Solel diskuteras nu i många företag

Regeringens beslut att förändra reglerna för företag och större fastighetsägare vad gäller solelproduktion gör det nu högintressant. Företag och bostadsrättsföreningar börjar därför att [...]