Fördubblat elpris i framtiden

Sverige går allt mer mot förnybar energi vilket förespås leda till förhöjda elpriser. Till 2040 ska landet ha ställt om till 100 % förnybar energi enligt energiöverenskommelsen 2016. Detta leder [...]