NU blir solceller ännu mer lönsamt, när elpriset stiger.

Sommarens elpriser blir nästan dubbelt så höga som förra året, och snittet beräknas ligga runt 42 öre/kWh i Norden. Detta tack vare en kombination av reducerad vattenkraft och vindkraft, [...]

Sveriges största solcellspark byggs vid Säve flygplats

Göteborg Energi ska bygga Sveriges hittills största solcellspark på Sernekes mark vid Säve flygplats i Göteborg. Anläggningen ska byggas strax norr om flygfältet och förväntas stå klar hösten [...]