Bygglov för solceller slopas

Regeringen vill förenkla reglerna och få fler att gå över till förnyelsebar energi, och har därför föreslagit att bygglov för solceller och solfångare ska slopas. På detta vis tas ännu ett hinder [...]