Sista ansökningsdagen för stöd till energikartläggning löper snart ut!

Sista datum för företag att söka stöd för energikartläggning är den 30 april 2019. Med energikartläggningsstöd kan företag få upp till 50 % i stöd, maxbelopp 50 000 kr. En energikartläggning är [...]

Laddbara bilar ökade med 52 % under 2018

Under 2018 ökade antalet laddbara bilar med 52 % och i dagsläget finns det 68 805 laddbara bilar i trafik i Sverige. Bonus Malus är en politisk signal som antas ha bidragit till den stora [...]

Tid kvar att söka stöd för energikartläggning

En energikartläggning är ett bra första steg för att få koll på sin energianvändning i byggnaden för att minska energikostnader.Det finns fortfarande tid kvar till att ansöka om ekonomiskt stöd [...]