Hållbar bostadsrättsförening

Att bygga en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening är högst aktuellt i och med den pågående miljödebatten, men även ur ekonomisk synpunkt. Det finns flera olika åtgärder att göra för att Er [...]

Nu kan du söka investeringsstöd genom Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka vid åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Stödet är en del av statsbudgeten som riksdagen [...]

Energieffektivisering är viktigt för att begränsa vår klimatpåverkan!

Energieffektivisering – att spara kWh som man slipper köpa dyrt, är oftast riktigt lönsamt och gör samtidigt en stor klimat och miljönytta. Vi kan hjälpa er att hitta de mest lönsamma [...]