Bli en mer miljövänlig bilist

De flesta är idag medvetna om bilens påverkan på miljön. Det finns sätt och aktiva val att göra för att bli en mer miljövänlig bilist. Att åka tillsammans, köra sparsamt eller gå med i en bilpool [...]

500 miljoner mer i solcellsstöd 2019

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller eller solvärmare. I höständringsbudgeten föreslås det att utöka [...]

Vindkraften slår nytt rekord

I ett pressmeddelande från Svensk vindenergi framgår det att svensk vindkraft har slagit nytt rekord och producerat 20,1 TWh el det senaste året, vilket motsvarar 14% av den svenska [...]

Antal elbilar ökar samtidigt som studier visar att effekttoppar kan undvikas

Elbilar blir mer och mer populärt, detta kräver att samhället hänger med i utvecklingen. Power Circle släppte i januari -19 en ny långsiktsprognos för elbilsutvecklingen. Prognosen visar att vi [...]