Energistatistik år 2019

Preliminär statistik för 2019 års elproduktion visar den högsta nettoexporten av svensk el någonsin. 25,8 TWh el nettoexporterades under året och vindkraften noterade också den högsta [...]