Krav på radonmätning i lokaler

Under hösten 2018 trädde en ny lag i kraft som gäller radonmätning på arbetsplatser. Lagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler. [...]