500 miljoner mer i solcellsstöd 2019

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller eller solvärmare. I höständringsbudgeten föreslås det att utöka investeringsstödet med ytterligare 500 miljoner kronor under 2019. Samtidigt föreslås en ökning av medel till investeringsstödet för solceller med 300 miljoner kronor inför år 2020. Har du inte investerat i solceller ännu är det alltså en god idé att göra detta nu, det är i de flesta fall en mycket lönsam investering.

Vill du ha mer information gällande installation av solceller och eventuell förstudie för din fastighet hjälper vi gärna till med detta. Kontakta oss på info@memab,com.

Via denna länk hittar du mer information gällande nya solcellsstödet.