Hållbar bostadsrättsförening

Att bygga en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening är högst aktuellt i och med den pågående miljödebatten, men även ur ekonomisk synpunkt.

Det finns flera olika åtgärder att göra för att Er förening ska bli mer hållbar ur ett miljöperspektiv. Att energieffektivisera genom att återvinna värmeenergi eller installera snålspolande kranar och duschmunstycken leder både till en mer hållbar förening men också till en ekonomisk besparing. Solceller är en god investering för att förse föreingen med egenproducerad el.

Materialeffektivisering vid ombyggnation är något ni som förening kan ställa krav på projektledare och entreprenörer, byggmaterial kan återvinnas och de ska accepteras inom Byggvarubedömningen. Då finns minimalt med farliga ämnen som annars kan orsaka ohälsa och stora saneringskostnader.

Det är viktigt att agera och det finns flera enkla lösningar som gör Er bostadsrättsförening mer miljömässigt hållbar.
Hör av Er till oss för att få råd och se vad ni kan göra i Er förening. Ni når oss på info@memab.com eller via  031-12 75 70

 

Läs mer om hållbar bostadsrättsförening här