Energideklaration av flerfamiljshus

Energideklarationen ska ge den som funderar på att hyra en lägenhet eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av byggnadens fastighetsenergi och hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, och tappvarmvatten. Energideklarationen visar också om det har gjorts en radonmätning och om ventilationskontrollen var godkänd då deklarationen upprättades.
Kostnaden för att hålla en byggnad uppvärmd beror på byggnadens energiegenskaper. Om det finns kostnadseffektiva åtgärder för att sänka byggnadens energianvändning så presenterar vi sådana åtgärder i energideklarationen. Det finns dock inga krav på att dessa skall genomföras. Vår erfarenhet är dock att det i många fall är bra avkastning på de åtgärder som vi brukar föreslå.

Fasta priser och hög kvalitet
Vi utför energideklarationer för villor och större fastigheter av alla slag. Vi lämnar offert med fastpris, offerten baseras på ett enklare underlag som vi får från er.

Lagen om energideklaration
”Alla byggnader i Europa skall ha en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller sedan 2008 och är en information till hyresgäster m.fl. om byggnadens energiprestanda.” (Boverket)

Vi gör gärna energideklarationer på ditt hus! Men ännu hellre bistår vi med ett helhetsgrepp på hela fastighetsbeståndet.

Tips på energieffektiviseringsarbete man kan göra själv finns exempelvis här: www.energiaktiv.se