MEMAB – Majornas Energi & Miljökonsult AB

Vårt bolag grundades hösten 2004 har sedan dess sakta expanderat till idag sju medarbetare och ett av landets största nätverk av energiexperter. Vårt huvudsakliga uppdragsområde är arbete i Västra och södra Sverige.

Efterfrågan på våra tjänster växer i takt med att fler och fler får fokus på kostnadsbesparingar klimatomställning och hur viktigt det är med energieffektivitet och god miljökommunikation.

Vår affärsidé är att arbeta med praktisk och strategisk rådgivning inom energi och miljösektorn och därtill ge ekonomiska och miljömässigt sunda råd till framför allt företag.

Vårt breda tjänsteutbud med att tillhandahålla moderna konsulttjänster inom energi och miljö. Dessutom utför vi förstås mer avancerade energiberäkningar för fastighetsägare som skall bygga om eller renovera samt gör energideklarationer och kartläggningar.

Idag drivs företaget av tre delägare; Håkan Alnebratt, Torkel Rosenberg, Kristian Pesonen alla certifierade energiexperter med en bred erfarenhet inom fastighetsbranschen. Förutom flerfamiljshus har vi erfarenhet från att arbeta med sjukhus/sjukhem, växthusodlare, bilsa­longer, lastbilsverkstäder, slott och kyrkor. Vi stöttar olika typer av uppföljningssystem vad gäller att arbeta med miljö och klimatfrågan.

Vi är också återförsäljare för Bland annat HomeSolutions.