Vår affärsidé

Vår affärsidé är att arbeta med praktisk och strategisk rådgivning främst inom energi och miljösektorn, samt ge ekonomiska och miljömässigt sunda råd till företag och privatpersoner.

Vi driver driftstatistiksystemet EUS som vi övertagit från Fastighetsägarna GFR. I nära samarbete med dem utför vi också Energideklarationer och andra mer avancerade energiberäkningar.

Historik och framtid
Företaget grundades hösten 2004 och ombildades sommaren 2006 till aktiebolag. Under 2008 expanderade verksamheten genom ackreditering som gav oss rätt att utföra energideklarationer. Det innebar också att antalet delägare och anställda kom att öka.

Nu är vi ett litet men kompetent konsultbolag i Göteborg och växer i takt med att fler och fler får fokus på hur viktigt det är med energieffektivitet och god miljökommunikation både internt och externt.

Idag drivs företaget av tre delägare; Göran Löthgren, Håkan Alnebratt och Torkel Rosenberg, alla certifierade energiexperter och med en bred erfarenhet inom fastighetsbranschen, både vad gäller förvaltning, ROT-projekt och nyproduktion.

Förutom villor och flerfamiljshus har vi erfarenhet från att arbeta med sjukhus/sjukhem, växthusodlare, bilsalonger, lastbilsverkstäder, slott och kyrkor. Vi har även gjort revison av olika typer av driftuppföljningssystem.