Antalet ansökningar för solcellsbidrag fortsätter att öka

Ansökningar för investeringsstöd för solceller fortsätter att öka. Under 2017 ökade antalet ansökningar med mer än 40 % jämfört med 2016 års ansökningar.

Och regeringen fortsätter höja stödet, från 390 miljoner kronor per år till 915 miljoner från och med 1 januari 2018.

Kontakta oss idag om ni vill ha hjälp med ansökan eller vill ha en offert på en förstudie för solceller.