Areamätning

Många gånger råder det osäkerhet om hur stor en fastighet egentligen är. Vid en försäljning är det säljarens ansvar att den uppgivna arean är korrekt, därför kan det vara klokt att låta en oberoende part göra en korrekt uppmätning enligt gällande Svensk standard, SS 201054:2009.

Det är väldigt vanligt att den uppgivna arean inte alls stämmer med den area vi mäter upp. Det ligger i allas intresse att ytan är korrekt eftersom det kan påverka prissättning av bostäder och lokaler både vid tecknande av hyresavtal och vid försäljning.

Snabb leverans

Många av våra uppdragsgivare efterfrågar en areamätning med kort varsel. Ofta kan vi göra mätningen inom någon vecka.

Vi arbetar systematisk genom att på plats sätta oss in i aktuella förhållanden och utifrån kundens önskemål utarbetar vi sedan lämplig rapport.