Ansökan om elstöd för företag...

Idag den 30 maj öppnar ansökningsperioden av elstöd för företag som verkar inom södra Sverige. Vi går igenom förutsättningarna för att ett företag ska få ta del av stödet samt hur ansökan går till.

 

Företag i elområde 3 kan ansöka om 50 öre per förbrukad kilowattimme. Företag i elområde 4 kan ansöka om 79 öre per förbrukad kilowattimme.

Elstödet kommer betalas ut via företagets skattekonto. Ansökningsperioden för elstödet öppnas den 30 maj, och pågår till den 25 september 2023.

Ansökan skickas in via e-tjänst hos Skatteverket. För att Skatteverket ska kunna hantera ansökningarna och betala ut stödet så snabbt och smidigt som möjligt behöver alla uppgifter i ansökan stämma. Se till att företaget har ett skattekonto och även har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Här kan man ansöka.