Bättre driftsnetto i dina fastigheter?

Genom att energi-och miljöanpassa byggnader kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar få lägre driftskostnader och ökat fastighetsvärde.

De åtgärder som vi på Memab tar fram bidrar dessutom till att minska klimatförändringarna eller på andra sätt förbättra miljön.

Våra tjänster kan användas av alla, men är särskilt framtagna för små och medelstora aktörer.

Vi gör exempelvis energikartläggningar för flera större koncerner och stöttar dem i deras strategiska arbete. Men kan givetvis  också hjälpa till med mindre fastighetsuppdrag för enstaka byggnader eller bostadsrättföreningen.

I dagens samhälle blir det allt viktigare att möte samhällets krav på låg energianvändning och miljöpåverkan. Med våra digitala arbetsredskap skapar vi kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade tjänster för stora och små uppdrag.

Vi är medlemmar i EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) och utvecklar löpande vår personal fortlöpande för att tillmötesgå våra uppdragsgivares höga krav.