Bidrag för energieffektivisering i småhus

Regeringen har beslutat om förordningen som gör det möjligt för småhusägare att ansöka om bidrag.

Det har varit svårt att undgå att energipriserna var högre än normalt under vintern 2022-2023. Detta innebar att flera familjer hade väsentligt högre kostnader för att värma sina hem än vad de tidigare har haft. För att verka för energieffektivisering och minska hushållens sårbarhet meddelade regeringen att från och med 3 juli 2023 kan småhusägare ansöka om bidrag de kommande tre åren.

 

Bidraget omfattar de småhus som värms med el eller gas och gäller sådana materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet som att installera en värmepump eller ansluta huset till fjärrvärme. Ansökan om bidrag kan också gälla för de åtgärder på klimatskärmen, detta gäller endast om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus.

 

Läs mer och ansök om bidraget här.