Klagomål på innertemperaturen

Nu när kylan slagit till så har vi uppdaterat oss på inomhusklimatfrågor. Klagomål på inomhusmiljön handlar oftast om inomhustemperatur. 

Men även radonmätningar, ventilation i övrigt och obehaglig lukt är också vanliga frågor kopplat till inomhusmiljön.

Vi har instrumenten som behövs för att undersöka klagomålen, analysera orsaker och rekommendera lösningar som ofta också kan innebära kostnadsminskningar.

Vi gör så här års ofta kontroller av inneklimat för redovisning till kommunens miljökontor och utbildar fastighetsskötare och annan personal i klagomålshantering.