Memab effektivare energibalansberäkningar ger högre lönsamhet

Det är ekonomiskt lönsamt att vara klimatsmart som idag, men dessutom finns det andra mervärden i kloka energi och miljöåtgärder.

MEMAB:s projekt börjar oftast med ett personligt besök för att kunna bedöma vilka åtgärder som är mest lämpade för bygganden. Med en egen egenutvecklad besiktningsapp kan arbetet ske digitalt och kostnadseffektivt från besiktning till färdiga åtgärdslista.

Vår affärsidé bygger på arbete med praktisk och strategisk rådgivning inom energi- och miljösektorn och en vägledning som är sund för både plånbok och miljö.

Nu i höst kommer troligen ett nytt statligt stöd för energieffektivisering i byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätter.a