Memab och Sustend lanserar Grön underhållsplan

Många bostadsrättsföreningar kan nå stora kostnadsbesparingar med att samordna energieffektiviserande åtgärder med underhållsplanen.

Memab i samverkan med Sustend lanserar nu gröna underhållsplaner.Läs mer här...

En omfattande underhållsplan, men med en ett väsentligt tillägg. Fastigheten granskas extra noggrant även ur ett energiperspektiv och möjliga energibesparingsåtgärder kopplas ihop med er fastighets underhållsbehov.

Genom att kombinera energieffektiviserande åtgärder med det återkommande underhållsarbetet kan stora besparingar göras, och investeringarna blir betydligt mer lönsamma än om åtgärderna genomförs var för sig.

Ni får veta hur ni skulle kunna energieffektivisera er fastighet, hur stora besparingarna skulle bli, och hur åtgärderna de kan kopplas samman med underhållsåtgärder. Ni får ett utförligt och tydligt underlag som gör det enklare att fatta beslut.

Läs mer här