Nu är världens ledare samlade i Glasgow för att finna lösningar på klimatfrågan.

Men klimatfrågan kommer inte att lösas om debatten inte också inkluderar energieffektivisering lokalt. Skall världen klara klimatmålen måste vi alla ta ansvar för vår lilla bit. 

Det finns massor att göra. Till exempel i miljonprogramsområdena där grundläggande energieffektiviseringar så som bättre isolering, fönster och bättre ventilation med värmeåtervinning skulle innebära stora förbättringar.

Nu har dessutom regeringen möjliggjort att söka stöd med upp till 50 % av kostnaderna för energieffektivisering i flerbostadshus. Syftet med detta är givetvis att sätta extra fart på denna typ av projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer vad som är möjligt för din fastighet och hur du kan söka stödet. Kontakta oss idag!