Solceller i alla väderstreck behövs...

En solcellsförstudie ge en bild av solenergipotentialen och ekonomiska fördelar för att fatta välgrundade beslut om investering i solcellsanläggningar. Att använda egenproducerad el ger ett visst oberoende och minskat el beroende.

 

Genom att genomföra en förstudie kan man få en bättre förståelse för solpotentialen på bygganden, bedöma den ekonomiska lönsamheten och identifiera eventuella utmaningar eller begränsningar.

Fördelen med att genomföra en solcellsförstudie med MEMAB är att det ger en realistisk bild av solenergipotentialen på den specifika orten. Genom att analysera faktorer som solinstrålning, skuggning, takvinkel och ytor kan man fastställa den förväntade energiproduktionen och bedöma om solcellsanläggningen är ekonomiskt lönsam.

Vi berättar också om nyttan av att använda egenproducerad el istället för att sälja överskotts el. Genom att producera sin egen el kan man bli mer självförsörjande och minska sina elkostnader.

Vi utföra uppdragen skyndsamt enligt överenskommelse och resultatet presenteras via en skriftlig rapport. Memabs förstudie för solceller omfattar baland annat följande:

  • Översiktlig beskrivning av fastigheten och analys av dess elförbrukning.
  • Förutsättningar för installerad effekt utefter uppmätta takytor m.m.
  • Förslag på placering av solceller samt lämplig dimensionering av anläggning
  • Simulerad solelproduktion baserat på den totala elanvändningen
  • Beskrivning av månatlig solelproduktion och självförsörjandegrad
  • Investeringskostnad och kostnadsbesparing för solcellsanläggning
  • Rekommendation och handlingsplan
  • Presentation av resultaten via rapport

Vi lämnar offert utan kostnad...