Solcells förstudien ledde till egen el

Isamband med att taket skulle renoveras gjordes också en förstudie av möjlighetrn för solceller.

Memabs förstudie för solceller för el-behov och förutsättningar för egen el-produkton 2017, hjälpte Brf Göteborgshus 38 att få fart på jobbet.

Nu producera föreningens de närmare  700 000 kWh om året.

Läs mer här