”Billig” åtgärd som betalar sig på ca 1 till 2 år…

Vi på memab har i vinter genomfört 6 vattensparprojekt i sex mindre flerfamiljshus och sparat 21 % på vattenkostnaden. Vattenkostnaden den kostnad som idag, procentuellt ökar mest per år. Samtidigt är det en enkel åtgärd som både är billig att genomföra och som oftast betalar sig mycket snabbt.

Våra installationen har skett i ca 80 % av 135 lägenheter i sex olika byggnader där vi konstatertat att blandare är av äldre model och vattenförbrukningen högre än ”normalt”.

Efter fyra månader har vi utvärderat resultatet och så en avsevärd minskning i förbrukad vattenmängd. Mellan 12-30 % och i medeltal alltså 21 %.

Vilket innebär en ekonomiskbesparing på 626 kr/år och lägenhet. Samtidigt är investeringen inte mer än knappt 850 kr/lägenhet. Därmed är åtgärden betald på ca 1,5 år.