Bli en mer miljövänlig bilist

De flesta är idag medvetna om bilens påverkan på miljön. Det finns sätt och aktiva val att göra för att bli en mer miljövänlig bilist. Att åka tillsammans, köra sparsamt eller gå med i en bilpool är bra ur ett miljöperspektiv. Att byta ut bilen till en miljöbil som drivs av till exempel el blir mer och mer aktuellt.

Marknaden med elbilar växer och förväntas tillsammans med laddhybrider stå för 90% av nyförsäljningen år 2025 och bara elbilar 90% år 2030. Miljöorganisationer rekommenderar att byta till el-drift och förnyelsebar el om man måste ha bilresor. Funderar du på laddning av elbilar i din fastighet eller bostadsrättsförening så kan vi på Memab hjälpa dig förstudier och offertintagning m.m.

Vill du veta mer gällande elbilsstatistik och hur marknaden ser ut hänvisar vi till elbilsstatistik.se.

Läs mer om vilka val gällande bilresor du kan göra för att minska din miljöpåverkan via denna länk.