Boverket skärper reglerna för tillsyn

Fastigheter vars uppvärmning- och luftkonditioneringssystem är över 70kW omfattas av denna lagen – där man bland annat i energideklarationen ska ange verkningsgraden.

 

Detta är vad vi vet hittills:

Om byggnaden inte är energideklarationspliktig men har ett uppvärmning- och luftkonditioneringssystem över 70 kW skall ett ”inspektionsprotokoll” av systemet uppdateras var 10:e år.

  • byggnader som är energideklarationspliktiga och som har ett uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem över 70 kW skall även ha ett inspektionsprotokoll.
  • Byggnader som inte är energideklarationspliktiga men som har ett uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem över 70 kW skall ändå ha ett inspektionsprotokoll som uppdateras var 10:e år.
  • Inspektionsprotokollet gäller för el-värmda byggnader och byggnader som använder pannor för förbränning av bränslen. Ej byggnader med fjärrvärme.
Lagen träder i kraft 15:e maj 2020 och senast 31:a december 2021 skall byggnader som berörs av lagen ha ett giltigt inspektionsprotokoll.
Här kan ni läsa mer om lagen: