Bygglov för solceller slopas

Regeringen vill förenkla reglerna och få fler att gå över till förnyelsebar energi, och har därför föreslagit att bygglov för solceller och solfångare ska slopas.

På detta vis tas ännu ett hinder bort för mer förnyelsebar energi.

Det fortsatta investeringsstödet på 30 % samt att bygglovet för solceller och solfångare nu kan slopas gör att det blir ännu mer lönsamt.

Du kan läsa mer om regeringens inställning att ta bort bygglovet för solceller Här