Solcellsanläggningar ökar

Fler och fler väljer att investera i solcellsanläggningar, Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Energimyndigheten visar i sin senaste rapport och [...]

Bli en mer miljövänlig bilist

De flesta är idag medvetna om bilens påverkan på miljön. Det finns sätt och aktiva val att göra för att bli en mer miljövänlig bilist. Att åka tillsammans, köra sparsamt eller gå med i en bilpool [...]

500 miljoner mer i solcellsstöd 2019

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller eller solvärmare. I höständringsbudgeten föreslås det att utöka [...]

Vindkraften slår nytt rekord

I ett pressmeddelande från Svensk vindenergi framgår det att svensk vindkraft har slagit nytt rekord och producerat 20,1 TWh el det senaste året, vilket motsvarar 14% av den svenska [...]

Antal elbilar ökar samtidigt som studier visar att effekttoppar kan undvikas

Elbilar blir mer och mer populärt, detta kräver att samhället hänger med i utvecklingen. Power Circle släppte i januari -19 en ny långsiktsprognos för elbilsutvecklingen. Prognosen visar att vi [...]

Hållbar bostadsrättsförening

Att bygga en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening är högst aktuellt i och med den pågående miljödebatten, men även ur ekonomisk synpunkt. Det finns flera olika åtgärder att göra för att Er [...]

Nu kan du söka investeringsstöd genom Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka vid åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Stödet är en del av statsbudgeten som riksdagen [...]

Energieffektivisering är viktigt för att begränsa vår klimatpåverkan!

Energieffektivisering – att spara kWh som man slipper köpa dyrt, är oftast riktigt lönsamt och gör samtidigt en stor klimat och miljönytta. Vi kan hjälpa er att hitta de mest lönsamma [...]

Telefontider juli månad

Under juli månad gäller följande telefontider för växeln: Måndag 09:30-15:00  Lunchstängt 11:30-12:00 Tisdag 09:30-15:00  Lunchstängt 11:30-12:00 Onsdag 09:30-15:00  Lunchstängt 11:30-12:00 [...]

Solcellsstödet höjs till 20 %

Regeringen höjer stödet för solceller från 15  % till 20 %. Totalt kommer stödet till installationer av solceller att uppgå till 736 miljoner kronor i år. Du kan läsa mer om stödet för solceller Här