Memab stödjer Barncancerfonden

Memab har i år valt att ge årets julgåva till Barncancerfonden för att stödja forskningen framåt. Vi vill önska alla en God jul och ett Gott nytt år! Läs mer cancerforskningens julkampanj här. [...]

Krav på IMD-installation av värme

Regeringen har tagit beslut om att ändra förordningen gällande energimätning i byggnader. Detta innebär att det kommer finnas krav på installation av system för individuell mätning och debitering [...]

Nu bor vi på Neongatan 8

Memab har vuxit under sista året och har nu flyttat till större lokaler på Neongatan 8 i Mölndal. Här finns vi nu.

Solcellsanläggningar ökar

Fler och fler väljer att investera i solcellsanläggningar, Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Energimyndigheten visar i sin senaste rapport och [...]

Bli en mer miljövänlig bilist

De flesta är idag medvetna om bilens påverkan på miljön. Det finns sätt och aktiva val att göra för att bli en mer miljövänlig bilist. Att åka tillsammans, köra sparsamt eller gå med i en bilpool [...]

500 miljoner mer i solcellsstöd 2019

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller eller solvärmare. I höständringsbudgeten föreslås det att utöka [...]

Vindkraften slår nytt rekord

I ett pressmeddelande från Svensk vindenergi framgår det att svensk vindkraft har slagit nytt rekord och producerat 20,1 TWh el det senaste året, vilket motsvarar 14% av den svenska [...]

Antal elbilar ökar samtidigt som studier visar att effekttoppar kan undvikas

Elbilar blir mer och mer populärt, detta kräver att samhället hänger med i utvecklingen. Power Circle släppte i januari -19 en ny långsiktsprognos för elbilsutvecklingen. Prognosen visar att vi [...]

Hållbar bostadsrättsförening

Att bygga en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening är högst aktuellt i och med den pågående miljödebatten, men även ur ekonomisk synpunkt. Det finns flera olika åtgärder att göra för att Er [...]

Nu kan du söka investeringsstöd genom Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka vid åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som påverkar klimatet. Stödet är en del av statsbudgeten som riksdagen [...]