Stöd för energikartläggning

En energikartläggning är ett bra sätt att få koll på hur energin används och minska kostnaderna genom energieffektivisering. Fram till 30 april går det att ansöka om stöd för energikartläggning i [...]

Så hanterar vi pandemin

Med anledning av Covid 19- pandemin följer vi nogsamt de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter utfärdar. Detta innebär i dagsläget att vi kan genomföra besiktningar av [...]

Krav på radonmätning i lokaler

Under hösten 2018 trädde en ny lag i kraft som gäller radonmätning på arbetsplatser. Lagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler. [...]

Energistatistik år 2019

Preliminär statistik för 2019 års elproduktion visar den högsta nettoexporten av svensk el någonsin. 25,8 TWh el nettoexporterades under året och vindkraften noterade också den högsta [...]

Memab stödjer Barncancerfonden

Memab har i år valt att ge årets julgåva till Barncancerfonden för att stödja forskningen framåt. Vi vill önska alla en God jul och ett Gott nytt år! Läs mer cancerforskningens julkampanj här. [...]

Krav på IMD-installation av värme

Regeringen har tagit beslut om att ändra förordningen gällande energimätning i byggnader. Detta innebär att det kommer finnas krav på installation av system för individuell mätning och debitering [...]

Nu bor vi på Neongatan 8

Memab har vuxit under sista året och har nu flyttat till större lokaler på Neongatan 8 i Mölndal. Här finns vi nu.

Solcellsanläggningar ökar

Fler och fler väljer att investera i solcellsanläggningar, Göteborg och Stockholm är två av de kommuner som har störst installerad effekt. Energimyndigheten visar i sin senaste rapport och [...]

Bli en mer miljövänlig bilist

De flesta är idag medvetna om bilens påverkan på miljön. Det finns sätt och aktiva val att göra för att bli en mer miljövänlig bilist. Att åka tillsammans, köra sparsamt eller gå med i en bilpool [...]

500 miljoner mer i solcellsstöd 2019

Regeringen vill att det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t.ex. i solceller eller solvärmare. I höständringsbudgeten föreslås det att utöka [...]