Bygglov för solceller slopas

Regeringen vill förenkla reglerna och få fler att gå över till förnyelsebar energi, och har därför föreslagit att bygglov för solceller och solfångare ska slopas. På detta vis tas ännu ett hinder [...]

NU blir solceller ännu mer lönsamt, när elpriset stiger.

Sommarens elpriser blir nästan dubbelt så höga som förra året, och snittet beräknas ligga runt 42 öre/kWh i Norden. Detta tack vare en kombination av reducerad vattenkraft och vindkraft, [...]

Sveriges största solcellspark byggs vid Säve flygplats

Göteborg Energi ska bygga Sveriges hittills största solcellspark på Sernekes mark vid Säve flygplats i Göteborg. Anläggningen ska byggas strax norr om flygfältet och förväntas stå klar hösten [...]

Dataskyddsförordningen (GDPR)

I enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller från och med 25 maj 2018 har vi tagit fram en ny personuppgiftspolicy och uppdaterat våra allmänna villkor kring [...]

Grattis HSB till Sveriges grönaste varumärke

Vi vill passa på och gratulera HSB som blivit utsedd som vinnare till Sveriges grönaste varumärke inom bostadsbranschen. Vi på MEMAB är glada över att få vara en del i detta arbete och ser fram [...]

Februari och mars, kallare än normalåret!

För första gången på 5 år har månaderna februari och mars varit kallare än normalåret. Det är bland annat mot bakgrund av dessa olikheter mellan åren som det är viktigt att använda en [...]

Högsta elpriset på 6 år

Den kalla vintern i februari har gjort att elpriserna stigit i höjden. Elpriserna i februari nådde de högsta på 6 år! Första dagen i mars låg elpriset på hela 93 öre/kWh i Zon 3, utan påslag. Med [...]

Fördubblat elpris i framtiden

Sverige går allt mer mot förnybar energi vilket förespås leda till förhöjda elpriser. Till 2040 ska landet ha ställt om till 100 % förnybar energi enligt energiöverenskommelsen 2016. Detta leder [...]

Ökat stöd till solceller

Från och med 1 januari 2018 är stödnivån 30 % för alla. Tidigare stöd låg på 30 % för företag och 20 % för privatpersoner. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de [...]

Antalet ansökningar för solcellsbidrag fortsätter att öka

Ansökningar för investeringsstöd för solceller fortsätter att öka. Under 2017 ökade antalet ansökningar med mer än 40 % jämfört med 2016 års ansökningar. Och regeringen fortsätter höja stödet, [...]