Dyrare el i vinter

Den torra sommaren 2018 gjorde att våra vattenmagasin inte fylldes tillräckligt, och med minusgrader i landet och ökad efterfrågan på värme får Sverige importera el från kolkraft vilket resulterar i högre elpriser.

Elpriset var under november månad det högsta på 10 år!

Sedan mars i år har elpriset ökat med ca 50 % sedan samma period förra året.

Läs mer om det dyra elpriset här: https://www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/dyrare-elpriser-under-vintern-sa-sparar-du-pengar/