Energi- och miljöledningssystem

I det lite större företaget är det klokt att ha ett enkelt energi- och miljöledningssystem som hjälper till att skapa kontinuitet och stabilitet i arbetet med energieffektivisering och det dagliga miljöarbetet. Att ha en billig men effektiv styrning på sin verksamhet och samtidigt ta största möjliga hänsyn till vår gemensamma livsmiljö är idag en viktig konkurrensfaktor. Inte minst för små och medelstora företag. Vi erbjuder en samlad kompetens för att bistå er i att bygga upp ett ledningssystem på en för er lämplig nivå. Att anpassa ledningssystemet efter varje förtags situation är viktigt, inte bara för att minska kostnader och öka effektiviteten, utan också för att säkerställa kvalitet och lagefterlevnad vad gäller exempelvis den egenkontroll som varje fastighetsägare är skyldig att utföra. Vi vet hur ni också kan dra nytta av det i era affärsuppgörelser. Låt oss berätta mer om vilket ledningssystem som passar just ert företag bäst.

Internationella standarderna ISO 9001,14001, 26000 eller 50 001 är alla mycket avancerade standarder som de flesta hört talas om. Men vi kan hjälpa er med enklare och mer lättberbetade kvalitets-, miljö- och energiledningssystem som sedan på sikt kan utvecklas till ISO om man så vill.

Ladda ner vårt produktblad här.