Energideklaration för villor

Energideklarationen ska ge den som funderar på att köpa bostad eller lokal en möjlighet att snabbt och enkelt få en bild av byggnadens fastighetsenergi och hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten. Energideklarationen visar också om det har gjorts radonmätning och ventilationskontroll.
Kostnaden för att hålla en byggnad uppvärmd beror på byggnadens energiegenskaper. Om det finns kostnadseffektiva åtgärder för att sänka byggnadens energianvändning så presenterar vi dessa i energideklarationen. Vi utför energideklarationer för villor och större fastigheter av alla slag.

Fasta priser och hög kvalitet
Vi lämnar offert med fastpris utifrån de uppgifter vi fått. Kostnaden för energideklarationen är en försäljningsomkostnad som kan dras av i samband med skatteberäkningen för fastighetsförsäljningen.

Lagen om energideklaration
”När en byggnad säljs ska det finnas en energideklaration. Kravet på energideklaration gäller även då en del av en byggnad säljs, till exempel en lägenhet i en bostadsrättsförening eller en ägarlägenhet. Kravet gäller oavsett om det är en bostad eller lokal som säljs. Men vissa undantag finns.” (Boverket)

Energideklarationen är mer än ett lagkrav. Det kan ockås vara ett bra säljargument. Låt oss presentera våra rapporter för dina köpare!