Vi har utfört energideklarationer sedan 2008 och gör så även idag.

Vi har samarbete med Fastighetsägareföreningen (GFR)  samt är upphandlade av Kronofogdemyndigheten och Göteborgsstad.

Läs mer på sidorna nedan eller hos Boverket som är tillsynsmyndighet eller kontakta oss direkt!

  1. Flerfamiljshus och lokaler
  2. Villor