Vi hjälper dig med energideklarationen!

Energideklarationen ger information om byggnadens energianvändning. Syftet är att minska energiförbrukningen och ge en bra inomhusmiljö. Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden ansvarar för att fastigheten har en giltig energideklaration.

Våra energiexperter ser till att energideklarationer genomförs och rapporterar till Boverket och er. 

Vi har genom åren möjliggjort stora energibesparingar för våra kunder genom energideklarationer och uppföljning med åtgärdsplaner. Vi samarbetar med många privata fastighetsägare, kommuner och bostadsrättsföreningar i göteborgsområdet och resten av landet. Memab har gjort energideklarationer sedan det blev lagkrav 2008.

Priset på energideklarationen beror på fastighetens storlek och byggnadstekniska systemets komplexitet. 

Startkostnad för enkel villa är från 2 500 kr inklusive moms.
i Göteborg och Borås med kranskommuner ingår resa. Annars kan det tillkomma reskostnad beroende på ort. 

Flerfamilsjhus och lokalbyggnader lämnar vi alltid offert.

Skicka en förfrågan så återkommer vi med ett skarpt prisförslag!

  Kontakta Oss

  Av energideklarationen får du fram bland annat följande uppgifter:

  • Energiklass/ Energiprestanda
  • Typ av värmesystem.
  • Den uppvärmda arean.
  • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag.
  • Om radonmätning är utförd eller inte och i så fall uppmätt värde.
  • Om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte.
  • Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
  • Vilken energiexpert som utfört deklarationen.