Energideklaration till rimlig kostnad!

 • Våra certifieradea energiexperter ser till att energideklarationer genomförs och rapporterar till Boverket och er. 
 • Priset på energideklarationen beror på fastighetens storlek och byggnadstekniska systemets komplexitet. 
 • Startkostnad för enkel villa är från 2 500 kr inklusive moms.
 • I Göteborg och Borås med kranskommuner ingår resa.
 • Flerfamilsjhus och lokalbyggnader lämnar vi alltid skriftlig offert.

 

Skicka en förfrågan via formuläret nedan så återkommer vi med ett skarpt prisförslag!

  Kontakta Oss

  Varför behövs en energideklaration?

  Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

  Energideklarationen är giltig i tio år.

  Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
  • byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.

  Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

   

  I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden.
  Denna baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Som exempel kan nämnas att energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C.

   

  Boverket om energideklarationer