Energideklarationer

Ett flertal bostadsrättsföreningar och privata villaägare i göteborgsregionen har fått sina byggnader besiktigade och energideklarerade av oss. Sedan lagen om energideklarationer träde i kraft 2008 så har Memab utfört drygt 1200 energideklarationer.

Ett axplock av utförda uppdrag:

  • Sedan 2013 har vi utfört energideklarationer för privata fastighetsägare genom det samarbetsavtal som vi har med dem. Totalt är det i dagsläget drygt 240 stycken uppdrag.
  • År 2009 utförde vi c:a 100 energideklarationer för Uddevalla kommuns offentliga byggnader.
  • HSB Brf Äsperöd i Uddevalla tog hjälp av Memab 2008 för att göra sin första energideklaration. Resultatet av de föreslagna åtgärderna som nu till stor del är genomförda blev mycket lyckat och tills idag har de sparat ungefär 200 000 kW. Det är en minskning med ungefär 14 % av årsförbrukningen.
  • Vi har även utfört energideklarationer för HSB i Norra Bohuslän sedan 2008.