Energikartläggning – projektledning

Sedan 2016 utför vi även energikartläggning i större koncerner utifrån den speciella lagstiftning som gäller. Läs mer på länken till höger.

Men vi utför också mindre uppdrag för både stora och små fastighetsägare utifrån era specifika önskemål.

Vi medverkar vanligtvis från planering och projektering och utreder vilka åtgärder som bör vidtas samt på vilket sätt och vilken turordning som ger bästa resultat på lång sikt. Vi kan också anlitas som projektledare för själva åtgärden och för uppföljning av resultatet så att utfallet blir som önskat.

Simulering och kostnadsberäkningar
Med moderna beräkningsverktyg görs simuleringar av fastigheten som ett helt system, och olika åtgärdspaket kan jämföras.

Vi hjälper till med beskrivningar och budgetberäkningar av produktionskostnader för planerade åtgärder och ger råd om bidrag och andra regler som är viktiga att beakta vid olika projekteringssteg.

Vi arbetar systematisk genom att på plats sätta oss in i aktuella förhållanden och utifrån kundens önskemål utarbetar vi sedan lämplig rapport.