Offertförfrågan

Befintlig fastighet – Flerbostadshus – Energikartläggning

Vad är en energikartläggning?

Att genomföra en energikartläggning är ett bra sätt att förstå hur energi används i ditt företag eller din fastighet och var det är mest kostnadseffekktivt att arbeta med åtgärder. För att på så sätt minska energianvändningen och därmed minska kostnader och miljöpåverkan.

Hur går en energikartläggning till?

En energiexpert kommer och fastställer vad som skall göras i just ert fall. Omfattningen beror på om det är en byggnad eller en hel koncern med många kontor, och olika typer av verksamhet.

Vi sammanställer sedan en rapport där vi analyserat all energianvändning, och fördelar den på uppvärmning, varmvatten, ventilation och fastighetsel samt annan energianvändning som är relevant.

Resultatet av energikartläggningen inkluderar vilka åtgärder som är lämpliga och lönsamma, återbetalningstid för åtgärderna, hur man optimerar energianvändningen och tillståndet i ditt tekniska system.

Vi arbetar efter internationell standard och har certifierade energikartläggare som håller i projektet, stort eller litet.

    Uppgifter om fastigheten:

    Fastighetens adress:

    Dina uppgifter: