Driftoptimering

Ett driftoptimeringsavtal ger fastighetsägaren bättre kontroll på det som kostar pengar. Det ger också möjlighet att förhindra omotiverade kostnadsökningar. Vi har många års erfarenhet av driftoptimering och kan hjälpa till att ”köra” era befintliga fastigheter så optimalt som möjligt. Genom överblick av fastighetens drift kan vi snabbt sätta in åtgärder där det behövs och på så sätt hålla nere era kostnader. Du som ägare får löpande detaljerad information om hur fastighetens energiförbrukning ser ut och därmed ett bättre beslutsunderlag rörande drift- och energifrågor.

Kontroller på plats
Vår erfarna personal genomför löpande tillsyn av driften i er fastighet och informerar er om viktigare händelser. Kontrollerna sker genom besök i t.ex. undercentraler och fläktrum. När vi ser att möjligheter finns föreslår vi åtgärder för att ytterligare effektivisera driften.

Rapporter för jämförelse
All driftstatistik samlas in och ni får varje månad en sammanställning per e-post eller särskild webbportal där ni kan logga in. Dessutom får ni årligen en mer genomarbetad rapport där jämförelser med liknande byggnader görs.

Med vår driftoptimeringstjänst hittar vi i princip alltid kostnadsbesparingar redan vid första besöket. Luta dig tillbaka och låt oss sänka era kostnader direkt! Det är en lönsam affär för alla parter!