Energistatistik år 2019

Preliminär statistik för 2019 års elproduktion visar den högsta nettoexporten av svensk el någonsin. 25,8 TWh el nettoexporterades under året och vindkraften noterade också den högsta produktionen hittills. Övrig värmekraft, som främst består av kraftvärme i fjärrvärmesystem och industrier, landade på 15,4 TWh, vilket är ungefär som året innan. Solkraften utgör ännu en mycket liten del, men beräknas ha ökat mycket i procent räknat, skriver Energiföretagen i sitt pressmeddelande.