ENERGIKARTLÄGGNING I GÖTEBORG , STOCKHOLM, MALMÖ & ANDRA ORTER

Vi tydliggör för er var energin tar vägen i er fastighet och hur man kan sänka energikostnaderna.
Vi är ett auktoriserat energikartläggningsföretag med certiferade energikartläggare.
Åtar oss uppdrag för stora koncerner och företag samt bostadsrättföreningar.

Kartlägg energianvändningen med våra energikonsulter

Energikartläggning

Att genomföra en energikartläggning är ett bra och effektivt sätt att förstå hur energin används i ditt företag eller din fastighet och var det är mest kostnadseffekktivt att arbeta med åtgärder. Med oss på Majornas Energi & Miljökonsult AB får du en tydlig och detaljerad bild över energianvändningen och var potential finns för förbättringar. På så sätt kan energianvändningen minskas och därmed minskas kostnader för fastighetsägaren men även miljöpåverkan minskas.

Våra arbetsområden är primärt Göteborg och området runtomkring i Västra Götaland, Borås till Jönköping, Mälardalen runt Västerås, Västervik, Norrköping, Nyköping och Stockholm. Vi är även i aktiva i Skånes större städer som exempelvis Malmö, Helsingborg samt Trelleborg.

Hur går en energikartläggning till?

En energiexpert kommer och fastställer vad som skall göras i just ert fall. Omfattningen beror på om det är en byggnad eller en hel koncern med många kontor, och olika typer av verksamhet. Vi sammanställer sedan en rapport där vi analyserat all energianvändning, och fördelar den på uppvärmning, varmvatten, ventilation och fastighetsel samt annan energianvändning som är relevant. Resultatet av energikartläggningen inkluderar vilka åtgärder som är lämpliga och lönsamma, återbetalningstid för åtgärderna, hur man optimerar energianvändningen och tillståndet i ditt tekniska system. Vi arbetar efter internationell standard och har certifierade energikartläggare som håller i projektet, stort eller litet.

Vad innehåller energikartläggningen?

En energikartläggning innehåller tre viktiga delar, nämligen energibalans, åtgärdsförslag samt beslutsunderlag.

Vilka regler har stora företag?

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Läs mer om det här!
Våra certifierade energiexperter kan hjälpa ert företag med kvalificerade energikartläggningar.

Vad kostar en energikartläggning?

Det varierar i pris beroende på omfattning och utförande. Be om offert här!

Be om offert för driftoptimering & energiuppföljning!