Energiutmaningen – från mål till mätbara resultat

Sedan 2013 har Memab anlitats som energiexpert partner i Energiutmaningen, ett projekt som delfinansieras av den privata Fastighetsägareföreningen, dess deltagande medlemmar och Energimyndigheten via Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Projektet har syftat till att utbilda mindre privata fastighetsägare i energikunskap samt inventera två byggnader per deltagande företag.

Läsa mer om projektet här: www.energiakademin.fastighetsagarna.se/energiutmaningen