EUS för första gången på Malmömässan

EUS-översikt

Översiktsbild från EUS

Onsdagen den 10 och torsdagen den 11 februari 2016 presenterar vi Energiuppföjningsystemet EUS som vi

från och med 1:a januari driver.

EUS är ett av de mest överskådliga och moderna energiuppföljningsystem som idag finns på marknaden
och demonstreras för förstagången på Malmömässan.
Ni hittar oss i monter G24 strax intill seminariescenen.