Februari och mars, kallare än normalåret!

För första gången på 5 år har månaderna februari och mars varit kallare än normalåret.

Det är bland annat mot bakgrund av dessa olikheter mellan åren som det är viktigt att använda en graddagskorrigering av värmen när man jämför år eller månader mellan olika år.  Mars var mer än 20% kallare än förra året och i februari var det 15 % skillnad mot förra året när det gäller utomhustemperaturen.

Studera bilden som visar de olika månadernas avvikelse mot normalåret. Tidigare har medelsnittet för februari varit 9 % varmare än normalåret för perioden 2014-2017 samt 12 % varmare för mars under samma period.

Vid stigande elpriser och en fortsatt liknande utveckling på graddagsavvikelse kan det bli dyrt för fastighetsägare vad gäller energianvändning i framtiden.