Fördubblat elpris i framtiden

Sverige går allt mer mot förnybar energi vilket förespås leda till förhöjda elpriser.

Till 2040 ska landet ha ställt om till 100 % förnybar energi enligt energiöverenskommelsen 2016.

Detta leder till att spotpriset på elbörsen förväntas höjas från dagens nivåer på 30 öre/kWh till 60 öre år 2030.

Men priset skulle bli ännu högre om vi står fast vid dagens system. Detta mycket tack vare att upprustningen av dagens gamla kraftverk skulle innebära stora kostnader.

En omställning till förnybar energi kommer ge stora besparingar och intäkter på en längre sikt.

Läs mer om framtidens elpris Här