Företag kan få stöd för att genomföra en energikartläggning

Små och  medelstora företag kan via Energimyndigheten få stöd för att genomföra en energikartläggning. Företag med en energianvändning över 300 megawattimmar och med färre än 250 anställda kan få upp till 50 000 kronor.  

Stödet är ett bra sätt att minska tröskeln för att få företag att energieffektivisera. Stödet ansöks via Energimyndigheten, läs mer här stöd för energikartläggning.

Redan genomfört en energikartläggning?

Energimyndigheten erbjuder fler stöd till små och medelstora företag, stödet Miljöstudier – inför en energieffektiv investering, är till för företag som vill fördjupa sitt energiarbete. Och kanske titta på de områden som en energikartläggning kom fram till behövde mer underlag för att gå vidare med. Stödet används till att göra en djupare analys eller studie inom ett område som kan bidra med en effektivare energianvändning hos företaget. Läs mer om Miljöstudier

Energimyndigheten erbjuder nu ett flertal stöd till små och medelstora företag, läs mer på www.energimyndigheten.se/smf