Göran inspirerar…

Idag har Göran Löthgren  talat på Fastighetsmässan i Göteborg.

Inbjuden av Fastighetsägarna informerade han om projektet Energiutmaningen och
gav enkla tips samt handfasta råd om hur man kan få ett mer energieffektiv fastighet.

Är du ockås intesserad av detta ? Kontakta då oss.