Högsta elpriset på 6 år

Den kalla vintern i februari har gjort att elpriserna stigit i höjden. Elpriserna i februari nådde de högsta på 6 år!

Första dagen i mars låg elpriset på hela 93 öre/kWh i Zon 3, utan påslag.

Med skatt, elcertifikat, elnätsavgift och moms är elpriset mer än 1,8 kr/kWh.

Se över dina elavtal på t.ex. elpriskollen.se då det kan skilja många kronor mellan olika avtal och tänk på att hushålla med elen hemma.

Läs mer om det höga elpriset här eller gå in på Nord Pools hemsida på denna länk: https://www.nordpoolgroup.com/.