Inneklimatkontroll

Fastighetsägare får många gånger klagomål på inomhusmiljön. Det handlar om inomhustemperatur och drag, radon och ventilationsfrågor eller ibland om obehaglig lukt. Oavsett problem kan vi hjälpa er att hantera dessa ärenden.

Vi undersöker på ett professionellt sätt de klagomål ni får och rekommenderar lösningar som både löser problem och i många fall också minskar kostnaderna.

Vi utbildar er personal
Vi utbildar även fastighetsskötare och annan personal i hur man på ett bra sätt hanterar klagomål på inneklimatet i lägenheter.

Utredningar för redovisningar
Vill ni ha en särskild utredning så har vi både kompetens och mätutrustning för att göra ordentliga kontroller för att exempelvis redovisa till kommunens miljö och hälsoskyddskontor.

Vi arbetar systematisk genom att på plats sätta oss in i aktuella förhållanden och utifrån kundens önskemål utarbetar vi sedan lämplig rapport.