Krav på IMD-installation av värme

Regeringen har tagit beslut om att ändra förordningen gällande energimätning i byggnader. Detta innebär att det kommer finnas krav på installation av system för individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten. Kravet berör flerbostadshus som har en energiprestanda över 200 kWh/m2 och år, bortsett från byggnader som är placerade i Jämtland, Västerbotten eller Norrbotten där gränsen är 180kWh/m2 och år. Den som för egen räkning gör en ombyggnation som innefattar ny installation av tappvarmvatten kommer också innefattas av kravet med IMD värme.

Läs mer på regeringens hemsida via denna länk