Krav på radonmätning i lokaler

Under hösten 2018 trädde en ny lag i kraft som gäller radonmätning på arbetsplatser. Lagen säger att det är arbetsgivarens ansvar att kontrollera radonhalten i arbetsplatsens lokaler. Samtliga arbetsplatser skall inom EU mäta och ha kontroll över radonhalten. Kontakta oss så hjälper vi er med mätningen och berättar mer.
Du hittar mer information på arbetsmiljöverkets hemsida.