Miljö & kvalitetspolicy

Memab skall i sin dagliga verksamhet verka för största möjliga miljöhänsyn. Memab skall också kontinuerligt utvärdera kvalitén i verksamheten genom interna egenkontroller samt intervjuer med kunderna om deras syn på företagets tjänster. Memab skall upprätta årliga handlingsplaner för att ständigt förbättra och utveckla det egna miljö- och kvalitetsarbetet.

Sedan december 2015 är vi Miljödiplomerade.  Miljöpolicyn kan du läsa här

Alla våra uppdrag utförs i huvudsak utifrån ABK 09 , eller konsumentköpslagen i de fall beställaren är privatperson.